Ανακοινώσεις


11 / 12/ 2020

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

02 / 24/ 2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας θα προβεί σε εγκατάσταση υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων sms με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της Άχνας αλλά και μη κατοίκων Άχνας για θέματα που αφορούν την κοινότητα.