Ανακοινώσεις


02 / 24/ 2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας θα προβεί σε εγκατάσταση υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων sms με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της Άχνας αλλά και μη κατοίκων Άχνας για θέματα που αφορούν την κοινότητα.

02 / 03/ 2020

Το Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας – «Φώτης Πίττας» προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 10/02/2020 μέχρι 10/04/2020 για 210 διδακτικές περιόδους.

02 / 03/ 2020

H Σχολική Εφορεία Δάσους Άχνας ανακοινώνει, ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση της θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Ειδική Μονάδα του Δημοτικού Σχολείου Δάσους Άχνας – «Φώτης Πίττας».