Χρήσιμες Πληροφορίες


Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας

24721666, 24824507, (Fax: 24722478)

Άμεση Επέμβαση

112, 199

Αστυνομία Ξυλοτύμβου

24804300

Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας

24744333
Πυροσβεστικός Σταθμός Ξυλοφάγου 24725093
Πυροσβεστικός Σταθμός Δεκέλειας 24744656

Νοσοκομείο Λάρνακας

24800353

Κοινοτικό Ιατρείο:

24722844

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας:

24721666

Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών:

24744333

Τμήμα Δασών:

24818108 (Λ/κα), 24723278, 22403730