ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ KES College ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021

Δημοσιεύθηκε στις: 15/06/2020

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 το KES College σε συνεργασία με την Κοινότητά μας, προσφέρει τρεις (3) υποτροφίες ύψους 20% των διδάκτρων σε όλα τα Αξιολογημένα - Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES College.

Ο τρόπος επιλογής των υποτρόφων θα στηριχθεί στα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια:
1. την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια κλπ.), και
2. τη γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο (Γενικός βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και άνω).

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών των υποτρόφων εφόσον ο Υπότροφος εξασφαλίσει γενική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου έτους 80/100 και άνω και να επιδείξει καλή διαγωγή, ήθος και επιμέλεια στα μαθήματά του.
 
Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, στολές εργαστηρίων, τα βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών, τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.
 
Τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών του KES College είναι:
 
- Ιατρικοί Επισκέπτες (2 έτη, Δίπλωμα), (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 έτη, Δίπλωμα)
- Αισθητική (2 έτη, Δίπλωμα), (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αιστθητικής (4 έτη, Πτυχίο)
- Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 έτη, Δίπλωμα)
- Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη, Πτυχίο)
- Hotel Management (3 years, Higher Diploma)
- Travel & Tourism Management (3 years, Higher Diploma)
- Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Business Management (4 years, Bachelor Degree)
- Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές ( 2 έτη, Δίπλωμα), (3 έτη, Ανώτερο Διπλωμα)
- Logistics (2 έτη, Δίπλωμα)
- Applied Logistics (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
- Κηποτεχνία (2 έτη, Δίπλωμα)
- Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη, Ανώτερο Διπλωμα)
- Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 έτη, Δίπλωμα)
- Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 έτη, Δίπλωμα).